Kategoria Zebrania ogólne

Debata nt. polityki przestrzennej. W jakim kierunku zmierzać?

Rozpoczęły się konsultacje społeczne związane z pracami nad nowym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP). W dniu 23 listopada, w ramach pierwszego etapu konsultacji, w Domu Kultury w Gostyni odbyło się spotkanie mieszkańców z przedstawicielami zespołu przygotowującego studium, które okazało się wstępem do nieco bardziej konkretnych spotkań warsztatowych, planowanych…

Debata o bezpieczeństwie i współpracy policji z mieszkańcami

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” – pod takim hasłem, w poniedziałek 12 czerwca, w gostyńskim Domu Kultury odbyła się debata społeczna z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie na temat bezpieczeństwa w gminie i powiecie. Poza sprawami bieżącymi, najbardziej nurtującymi mieszkańców, wspólnie omówiono kwestię Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, programu…

Spotkanie z mieszkańcami: opłata za odpady może być wyższa

W poniedziałek 5 października po raz pierwszy w nowej kadencji samorządu, mieszkańcy mieli możliwość spotkania z władzami Gminy Wyry w sprawach bieżących, które dotyczyły bezpośrednio miejscowości Gostyń. W sali widowiskowej Domu Kultury o godz. 18 zebrali się mieszkańcy Gostyni oraz przedstawiciele rady i urzędu: Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł, Przewodnicząca Rady Gminy…

Projekt rozbudowy przedszkola w planach na przyszły rok

10 grudnia w sali widowiskowej Domu Kultury odbyło się drugie w tym roku spotkanie włodarzy Gminy Wyry z mieszkańcami Gostyni. Spotkaniu przewodniczyła Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Wyry Andrzejem Wyrobą. W spotkaniu z mieszkańcami udział wzięli ponadto gostyńscy radni oraz pracownicy Urzędu Gminy…

Sieć światłowodowa i nowy system gospodarki odpadami

W dniu 3 października w sali widowiskowej Domu Kultury odbyło się drugie w tym roku spotkanie włodarzy Gminy Wyry z mieszkańcami Gostyni. Spotkaniu przewodniczyła Wójt Gminy Wyry, Barbara Prasoł wraz z przewodniczącym Rady Gminy Wyry Andrzejem Wyrobą. Udział w spotkaniu wzięli ponadto gostyńscy radni, radna powiatowa Jadwiga Pasierbek…

Kanalizacja sanitarna priorytetem dla władz i mieszkańców

W dniu 18 kwietnia w sali widowiskowej Domu Kultury odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie włodarzy Gminy Wyry z mieszkańcami Gostyni. Spotkaniu przewodniczyła Wójt Gminy Wyry, pani Barbara Prasoł wraz z przewodniczącym Rady Gminy Wyry, panem Andrzejem Wyrobą. Udział w spotkaniu wzięli ponadto przedstawiciele Komendy Powiatowej…

Spotkanie z mieszkańcami: Bardziej eko, czyli kolektory i kanalizacja sanitarna

Dnia 6 kwietnia w Domu Kultury w Gostyni odbyło się pierwsze w nowej kadencji, spotkanie włodarzy Gminy Wyry z mieszkańcami naszej miejscowości. Udział w spotkaniu wzięli także pracownicy Urzędu Gminy, przedstawiciele Regionalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. oraz pracownicy firmy Carsten (program „Słoneczna Gmina”). Na początku spotkania Wójt Gminy…