Cztery duże projekty dla Gostyni z dofinansowaniem rządowym

Blisko 90 mln zł z drugiej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych trafi niedługo do gminy Wyry, powiatu mikołowskiego i województwa śląskiego na realizację czterech dużych inwestycji, z których bezpośrednio skorzystają mieszkańcy Gostyni – wynika z listy zakwalifikowanych do dofinansowania projektów.

W odniesieniu do Gostyni gmina Wyry uzyskała środki na przebudowę budynku biblioteki i dalszą budowę kanalizacji sanitarnej (to 2 z 2 dofinansowanych projektów gminnych), powiat mikołowski na przebudowę ul. Rybnickiej – odcinek końcowy do granicy z gminą Orzesze (1 z 2 dofinansowanych projektów powiatowych), a województwo śląskie na remont drogi wojewódzkiej nr 928 (1 z 2 dofinansowanych projektów wojewódzkich).

Wszystkie ujęte w ramach programu inwestycje to inwestycje bardzo wyczekiwane.


gmina Wyry
Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszczyńskiej 372 w Gostyni3 150 000,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni (poza Aglomeracją)7 600 000,00 zł

Tym samym kontynuowany będzie projekt przebudowy centrum – termomodernizację gmachu biblioteki zaprojektowała firma, która wcześniej odpowiadała za projekt dla budynku domu kultury. Kontynuowane będą też prace nad skanalizowaniem miejscowości.

Centrum Gostyni spójne i nowoczesne. Koncepcja elewacji przyjęta
gostynslaska.pl
Budowa kanalizacji. Podsumowanie dekady i plany na przyszłość
gostynslaska.pl

powiat mikołowski
Przebudowa ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski – ul. Rybnicka w Gostyni – etap III11 400 000,00 zł

Po tym jak wyremontowano środkowy odcinek od starego kościoła do restauracji Stara Chata, przebudowa będzie mogła być kontynuowana do granicy z gminą Orzesze.

Projekt przebudowy ul. Rybnickiej zaprezentowany
gostynslaska.pl
Zakończył się remont ul. Rybnickiej od starego kościoła do Starej Chaty
gostynslaska.pl

województwo śląskie
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 928 na odcinku od DK 44 do skrzyżowania z DK 165 000 000,00 zł

Droga wojewódzka – ul. Pszczyńska – to drogowy kręgosłup gminy. Dzięki przebudowie zyska nie tylko nową nawierzchnię, ale też nowe udogodnienia dla pieszych i rowerzystów.

Projekt przebudowy DW 928 imponuje. Jakie zmiany nas czekają?
gostynslaska.pl

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych to program skierowany do samorządów, za pośrednictwem którego gminy, powiaty i województwa mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie z budżetu centralnego do wybranych przez siebie inwestycji. W ramach drugiej edycji programu dofinansowanie uzyskały wszystkie samorządy w Polsce, które złożyły co najmniej jeden wniosek o dofinansowanie – na różne kwoty. Nabór wniosków w drugiej edycji był prowadzony między 28 grudnia 2021 roku a 11 marca 2022 roku. 

W ramach pierwszej edycji programu żaden projekt nie dotyczył Gostyni – gmina Wyry uzyskała rok temu dofinansowanie na przebudowę ul. Zawodzie w Wyrach (7 mln zł). Przetarg na realizację zakończył się dzisiaj, 30 maja, a koszt całkowity to 10 mln zł.

Więcej informacji na temat drugiej edycji rządowego programu tutaj.


Obrazek domyślny
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl