Kategoria Rada Gminy Wyry

Na żywo i w HD. Radni testowali nowy system do prowadzenia obrad

Dla większości rad gmin, miast i powiatów dość istotnie zmieni się wkrótce sposób prowadzenia sesji. Zgodnie z przyjętymi przez Rząd RP zmianami, samorządy od nowej kadencji zobowiązane będą do prowadzenia transmisji z tych posiedzeń w internecie oraz imiennej rejestracji wszystkich głosowań – dotąd były to rozwiązania stosowane opcjonalne, przede wszystkim…

Pierwsza sesja Rady Gminy Wyry VII kadencji

1 grudnia odbyła się I sesja Rady Gminy Wyry VII kadencji. Przed rozpoczęciem posiedzenia w sali obrad Urzędu Gminy Wyry, głos zabrała Sekretarz Gminy Ewa Placha, która powierzyła prowadzenie sesji najstarszemu spośród radnych. Zaszczyt ten, tak jak cztery lata temu, przypadł Herbertowi Rzepce. Radny senior po objęciu…

Zapis relacji na żywo z pierwszej sesji Rady Gminy Wyry siódmej kadencji

24 krótkie wiadomości tekstowe (tweety) zostały wysłane za pośrednictwem serwisu społecznościowego Twitter z sali obrad Rady Gminy Wyry w dniu 1 grudnia 2014 roku, podczas sesji inaugurującej nową kadencję samorządu. Była to pierwsza w historii, nadana w jakiejkolwiek formie, relacja na żywo z obrad Rady Gminy Wyry, którą można było śledzić…

Radni omówili budżet powiatu mikołowskiego na 2012 rok

W środę, 30 listopada w sali obrad Urzędu Gminy Wyry odbyła się dwunasta w tej kadencji sesja Rady Gminy Wyry. W obradach uczestniczyli między innymi radni powiatowi z Gostyni, którzy omówili tematy związane z projektem przyszłorocznego budżetu. Obrady o godzinie 16:00 oficjalnie otworzył przewodniczący Rady Gminy Wyry pan Andrzej Wyroba. Na wstępie…

Radni powiatu mikołowskiego na sesji rady gminy

14 kwietnia w sali obrad Urzędu Gminy Wyry odbyła się V sesja Rady Gminy Wyry. Kwietniowe obrady relacjonujemy ze względu na obecnych na sesji radnych powiatowych z Gostyni, którzy omówili m.in. temat powiatowych inwestycji. Obrady o godzinie 16:00 oficjalnie otworzył przewodniczący Rady Gminy Wyry Andrzej Wyroba. Na wstępie powitał zaproszonych gości z Powiatu…

Pierwsza sesja Rady Gminy Wyry VI kadencji

2 grudnia odbyła się I sesja Rady Gminy Wyry VI kadencji.  Zgodnie z przepisami, nowo wybrani radni otrzymali z rąk przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej Zofii Syty, zaświadczenia o wyborze na radnego. Do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady sesję poprowadził radny senior – Herbert Rzepka.  Po uroczystym otwarciu…