Kategoria Kopalnia

KWK Bolesław Śmiały zamierza ubiegać się o pozyskanie w latach 2021-2022 koncesji na wydobycie złoża „Za Rowem Bełckim”, tak by rozpocząć wydobycie pod Gostynią w perspektywie 2030 roku. Duża cześć obecnych i przyszłych mieszkańców Gostyni jest przeciwna tym planom.

Temat kopalni wrócił na sesji. Wójt i radni z Gostyni w ogniu krytyki

W ramach kwietniowej sesji Rady Gminy Wyry w punkcie „Wolne wnioski” wróciła sprawa planów łaziskiej kopalni względem złoża „Za Rowem Bełckim”. W toku dyskusji wójt została skrytykowana m.in. za odpowiedzi, jakich udzieliła mieszkańcom na pytania o kopalnię, a większość radnych z Gostyni za wydanie stanowiska idącego po myśli protestujących.

Kolejne opinie mieszkańców w sprawie planów łaziskiej kopalni

W ciągu ostatniego miesiąca na adres kopalnia@gostynslaska.pl nadal kierowane były opinie od obecnych i przyszłych mieszkańców Gostyni w zakresie planów KWK Bolesław Śmiały względem złoża „Za Rowem Bełckim”. Wszystkie (7 opinii) zostały zebrane poniżej – większość zabierających głos wyraziła sprzeciw dla działań jakie chciałaby podjąć kopalnia, w dwóch…

Łaziska kopalnia chciałby fedrować pod Gostynią metodą „na zawał”

Portal branżowy NETTG.pl opublikował 25 marca artykuł na temat koncepcji eksploatacji złoża „Za Rowem Bełckim” przez KWK Bolesław Śmiały. Mimo że łaziska kopalnia nie rozpoczęła jeszcze formalnych starań o uzyskanie koncesji na wydobycie, to plany wobec złoża leżącego pod Gostynią wydają się być w wielu aspektach już nakreślone. Autor artykułu, opisując…

Urząd gminy odpowiada i uspokaja. Informacja dot. planów kopalni

W piątek 20 marca na swojej stronie internetowej Urząd Gminy Wyry opublikował odpowiedzi na najczęściej zadawane przez mieszkańców pytania w związku z planami KWK Bolesław Śmiały względem złoża „Za Rowem Bełckim” – co nastąpiło zgodnie z zapowiedziami gostyński radnych. Poniżej odnotowane zostały najważniejsze kwestie: 1. Na dzień dzisiejszy nie istnieje stan…

Stanowisko gostyńskich radnych w sprawie planów kopalni

W poniedziałek 2 marca na skrzynki elektroniczne radnych z Gostyni zostały wystosowane maile z pytaniami dotyczącymi wystąpienia dyrektora KWK Bolesław Śmiały, które miało miejsce 27 lutego podczas XV sesji Rady Gminy Wyry. Odpowiedź również drogą mailową wpłynęła w piątek 13 marca. W imieniu większości gostyńskich radnych przekazała ją Przewodnicząca…

Wzór pisma do gminy w sprawie sprzeciwu wobec planów kopalni

Ponad dwa tygodnie minęły od ostatniej sesji Rady Gminy Wyry i głośnego wystąpienia dyrektora KWK Bolesław Śmiały, w trakcie którego potwierdził on plany kopalni związane z chęcią uzyskania koncesji na wydobycie złoża „Za Rowem Bełckim”. Z informacji jakie udało się wymienić od tamtej pory wynika, że wielu mieszkańców Gostyni wystąpiło lub…

Nie dla planów kopalni. Mieszkańcy odpowiadają dyrektorowi

Od ostatniej soboty (29 lutego) pod adresem kopalnia@gostynslaska.pl zbierane były opinie mieszkańców w sprawie planów KWK Bolesław Śmiały, które podczas lutowej sesji Rady Gminy Wyry przedstawił dyrektor kopalni Grzegorz Conrad. Do dnia dzisiejszego na adres ten nie wpłynęły opinie wyrażające poparcie dla koncepcji przedstawionej przez dyrektora kopalni. W sprawie…

Więcej szkody niż pożytku? Argumenty za i przeciw wydobyciu

Dyrektor KWK Bolesław Śmiały Grzegorz Conrad podtrzymał plany Polskiej Grupy Górniczej w zakresie chęci pozyskania koncesji na wydobycie złoża „Za Rowem Bełckim” w 2021 lub 2022 roku, a to w celu poczynienia inwestycji w udostępnienie tego złoża w kolejnych latach tak, by po 2030 roku móc przejść z wydobyciem pod Gostyń. Przedstawione w związku z tym argumenty zderzyliśmy…