Kategoria Odpady komunalne

Gmina przeprowadziła negocjacje ws. odbioru odpadów komunalnych

Władzom gminy udało się wynegocjować nową umowę na odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi, która będzie obowiązywała od 1 września do 31 grudnia, czyli do czasu podjęcia nowej procedury przetargowej i wyłonienia kolejnego wykonawcy. Umowa zawarta w trybie z wolnej ręki opiewa na kwotę prawie 970 tys. zł.

Zmiany w systemie odbioru odpadów dopiero od 1 stycznia 2021 roku

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wyry, która odbyła się we wtorek 11 sierpnia, radni przegłosowali poprawki do uchwał śmieciowych przyjętych w maju tego roku, określając nową datę wejścia tych uchwał w życie. Zmiany w sposobie odbioru odpadów planowane dotąd na 1 września, zaistnieją dopiero 1 stycznia 2021 roku.

Kompostujący bioodpady będą mogli płacić mniej za śmieci

Właściciele nieruchomości posiadający kompostownik przydomowy i kompostujący w nim bioodpady będą mogli zostać zwolnieni w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Gminy Wyry przyjęła uchwałę, która wprowadza taką możliwość od 1 września tego roku. Stawkę bazową ustalono na 4 zł miesięcznie od osoby.

Więcej za śmieci. Gmina podniesie stawki o ponad 1/3 od stycznia 2020 roku

Z początkiem przyszłego roku mieszkańców gminy Wyry, a w tym i Gostyni, czeka podwyżka opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawka w najpopularniejszym w Gostyni wariancie – dla właścicieli domów jednorodzinnych deklarujących zbiórkę selektywną, ma wzrosnąć z 16 zł/osoba do 23 zł/osoba (+44%), przy zachowaniu ulgi dla budynków zamieszkałych przez więcej niż…

Kondycja systemu gospodarowania odpadami po zmianach

Z początkiem ubiegłego roku weszły w życie nowe stawki za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nowe zasady odbioru odpadów z posesji. Po dwunastu miesiącach ich obowiązywania Urząd Gminy Wyry przedstawił na wniosek dane dotyczące dochodów i wydatków związanych z systemem za rok 2017. W odpowiedzi na wniosek przekazano następujące dane: Dochody  …

Od przyszłego roku zapłacimy więcej za śmieci

27 października Rada Gminy Wyry podjęła uchwały nowelizujące gminny system gospodarowania odpadami. W momencie wejścia ich w życie, to jest 1 stycznia 2017 roku – przy pewnej korekcie częstotliwości wywozu odpadów – w górę pójdą stawki za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przyjęty przez radnych wariant systemu to ten, za którym opowiedziała się…