Kategoria Odpady komunalne

Od lipca 2013 roku odbiorem i zagospodarowywaniem odpadów komunalnych powstających na terenie Gostyni zajmuje się gmina Wyry – reguluje częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji, nalicza opłaty za wywóz śmieci i pośrednio zajmuje się ich przetwarzaniem.

Zbiórka liści. Bezpłatne dodatkowe worki do odbioru do 21 października

Do piątku 21 października mieszkańcy Gostyni i Wyr mogą w Urzędzie Gminy Wyry otrzymać worki na liście w ramach dorocznej zbiórki liści. Worki na liście wydawane są w godzinach pracy urzędu również dla gospodarstw domowych kompostujących odpady. Na każdą nieruchomość przypada 5 worków. Liście obierane będą w listopadzie.

Zmieni się zakres usług dodatkowych świadczonych przez gminę

Od 1 stycznia 2022 roku do gminnego systemu gospodarowania odpadami włączone zostaną nowe usługi świadczone za dodatkową opłatą – wynika z uchwały przyjętej w tym zakresie podczas XXXV sesji Rady Gminy Wyry. Jedną z nowości będzie możliwość zamawiania na posesje kontenerów na odpady rozbiórkowe i budowlane.

Jesienna zbiórka liści. Bezpłatne worki do odbioru do 20 października

Mieszkańcy gminy mogą w Urzędzie Gminy Wyry w dniach od 1 do 20 października odbierać worki na liście, które w listopadzie będzie można wystawić przed posesję w ramach jesiennej akcji zbierania liści. Specjalne worki na liście wydawane są w tych dniach także dla posesji, przy których według deklaracji kompostuje się bioodpady.

Od 2022 roku więcej worków na wniosek, nowe limity w PSZOK

Podczas XXXIII sesji Rady Gminy Wyry, która miała miejsce w czwartek 30 września, radni przyjęli nową uchwałę regulującą zakres usług oferowanych w ramach systemu odbierania odpadów. Od 1 stycznia 2022 roku zmienią się zasady dotyczące worków oraz limity w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Dochody i wydatki systemu dot. wywozu odpadów w roku 2020

Dwanaście miesięcy temu, na początku 2020 roku, weszły w życie wyższe stawki za odbiór odpadów komunalnych w gminie Wyry – w wariancie podstawowym był to wzrost z 16 zł / osoba do 23 zł / osoba. Po roku ich obowiązywania Urząd Gminy Wyry przedstawił dane dotyczące dochodów i wydatków związanych z usługą za rok 2020.

Karta identyfikacyjna wymagana w PSZOK. Gdzie można ją odebrać?

Od 2021 roku mieszkańcy udający się z odpadami do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Wyrach będą proszeni o okazanie karty identyfikacyjnej, przypisanej do konkretnej nieruchomości i jej właściciela. Karty będzie można odbierać od czwartku 7 stycznia w Urzędzie Gminy Wyry, po złożeniu stosownego wniosku.

Podsumowanie zmian w odpadach – pakiety worków, kubeł na bio…

Pojemnik na odpady biodegradowalne

W połowie grudnia do mieszkańców gminy trafiły półroczne pakiety worków na odpady segregowane wraz z nowymi pojemnikami na bioodpady, które znajdą zastosowanie od 1 stycznia 2021 roku, kiedy wejdą w życie dokonane w ostatnich miesiącach zmiany w systemie gospodarowania odpadami. Poniżej pełne podsumowanie tych zmian.

Nowe stawki za odbiór odpadów zostały przyjęte przez radę gminy

W czwartek 26 listopada w trybie zdalnym odbyła się XXIII sesja Rady Gminy Wyry, podczas której procedowano uchwały dot. sytemu gospodarowania odpadami w zakresie opłat, jakie od 2021 roku będą pobierane od mieszkańców. Po długiej dyskusji większość radnych przychyliła się do propozycji wniesionych przez Urząd Gminy Wyry.