Kategoria Odpady komunalne

Od lipca 2013 roku odbiorem i zagospodarowywaniem odpadów komunalnych powstających na terenie Gostyni zajmuje się gmina Wyry – reguluje częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji, nalicza opłaty za wywóz śmieci i pośrednio zajmuje się ich przetwarzaniem.

Dochody i wydatki systemu dot. wywozu odpadów w roku 2020

Dwanaście miesięcy temu, na początku 2020 roku, weszły w życie wyższe stawki za odbiór odpadów komunalnych w gminie Wyry – w wariancie podstawowym był to wzrost z 16 zł / osoba do 23 zł / osoba. Po roku ich obowiązywania Urząd Gminy Wyry przedstawił dane dotyczące dochodów i wydatków związanych z usługą za rok 2020.

Karta identyfikacyjna wymagana w PSZOK. Gdzie można ją odebrać?

Od 2021 roku mieszkańcy udający się z odpadami do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Wyrach będą proszeni o okazanie karty identyfikacyjnej, przypisanej do konkretnej nieruchomości i jej właściciela. Karty będzie można odbierać od czwartku 7 stycznia w Urzędzie Gminy Wyry, po złożeniu stosownego wniosku.

Podsumowanie zmian w odpadach – pakiety worków, kubeł na bio…

Pojemnik na odpady biodegradowalne
W połowie grudnia do mieszkańców gminy trafiły półroczne pakiety worków na odpady segregowane wraz z nowymi pojemnikami na bioodpady, które znajdą zastosowanie od 1 stycznia 2021 roku, kiedy wejdą w życie dokonane w ostatnich miesiącach zmiany w systemie gospodarowania odpadami. Poniżej pełne podsumowanie tych zmian.

Gmina przeprowadziła negocjacje ws. odbioru odpadów komunalnych

Władzom gminy udało się wynegocjować nową umowę na odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi, która będzie obowiązywała od 1 września do 31 grudnia, czyli do czasu podjęcia nowej procedury przetargowej i wyłonienia kolejnego wykonawcy. Umowa zawarta w trybie z wolnej ręki opiewa na kwotę prawie 970 tys. zł.

Zmiany w systemie odbioru odpadów dopiero od 1 stycznia 2021 roku

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wyry, która odbyła się we wtorek 11 sierpnia, radni przegłosowali poprawki do uchwał śmieciowych przyjętych w maju tego roku, określając nową datę wejścia tych uchwał w życie. Zmiany w sposobie odbioru odpadów planowane dotąd na 1 września, zaistnieją dopiero 1 stycznia 2021 roku.