Kategoria Odpady komunalne

Od lipca 2013 roku odbiorem i zagospodarowywaniem odpadów komunalnych powstających na terenie Gostyni zajmuje się gmina Wyry – reguluje częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji, nalicza opłaty za wywóz śmieci i pośrednio zajmuje się ich przetwarzaniem.

Kompostujący bioodpady będą mogli płacić mniej za śmieci

Właściciele nieruchomości posiadający kompostownik przydomowy i kompostujący w nim bioodpady będą mogli zostać zwolnieni w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Gminy Wyry przyjęła uchwałę, która wprowadza taką możliwość od 1 września tego roku. Stawkę bazową ustalono na 4 zł miesięcznie od osoby.

Więcej za śmieci. Gmina podniesie stawki o ponad 1/3 od stycznia 2020 roku

Z początkiem przyszłego roku mieszkańców gminy Wyry, a w tym i Gostyni, czeka podwyżka opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawka w najpopularniejszym w Gostyni wariancie – dla właścicieli domów jednorodzinnych deklarujących zbiórkę selektywną, ma wzrosnąć z 16 zł/osoba do 23 zł/osoba (+44%), przy zachowaniu ulgi dla budynków zamieszkałych przez więcej niż…

Kondycja systemu gospodarowania odpadami po zmianach

Z początkiem ubiegłego roku weszły w życie nowe stawki za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nowe zasady odbioru odpadów z posesji. Po dwunastu miesiącach ich obowiązywania Urząd Gminy Wyry przedstawił na wniosek dane dotyczące dochodów i wydatków związanych z systemem za rok 2017. W odpowiedzi na wniosek przekazano następujące dane: Dochody  …

Od przyszłego roku zapłacimy więcej za odbiór odpadów

27 października Rada Gminy Wyry podjęła uchwały nowelizujące gminny system gospodarowania odpadami. W momencie wejścia ich w życie, to jest 1 stycznia 2017 roku – przy pewnej korekcie częstotliwości wywozu odpadów – w górę pójdą stawki za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przyjęty przez radnych wariant systemu to ten, za którym opowiedziała się…

Gmina przedstawiła nowe propozycje w sprawie śmieci

W środę 7 września, w sali widowiskowej Domu Kultury w Gostyni, odbyło się spotkanie władz Gminy Wyry z mieszkańcami, w sprawach dotyczących miejscowości Gostyń. Tegoroczne spotkanie zdominowały dwa tematy: najpierw przez ponad dwie godziny dyskutowano o systemie gospodarki odpadami, później rozmowa toczyła się głównie na temat inwestycji wodno-kanalizacyjnych w południowej…

Odbiór odpadów zielonych sprzed posesji tylko za dodatkową opłatą

Od 1 lipca wchodzi w życie nowa umowa na odbiór odpadów komunalnych zawarta na okres 6 miesięcy między Gminą Wyry a konsorcjum firm Master Odpady i Energia (lider) oraz Tönsmeier Południe (partner), wraz z którą ulegnie zmianie zakres usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Z początkiem nowego miesiąca zamienią się zasady odbioru…