Kategoria Odpady komunalne

Od lipca 2013 roku odbiorem i zagospodarowywaniem odpadów komunalnych powstających na terenie Gostyni zajmuje się gmina Wyry – reguluje częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji, nalicza opłaty za wywóz śmieci i pośrednio zajmuje się ich przetwarzaniem.

Limit dla gruzu i opon w PSZOK będzie liczony od nieruchomości

W ramach XXII sesji Rady Gminy Wyry w dniu 29 października radni ponownie znowelizowali część uchwał regulujących gospodarkę odpadami w gminie po 1 stycznia 2021 roku. Tym razem zmieniono limity dotyczące opon i odpadów budowlanych, które od nowego roku będą określane nie od każdej zamieszkałej osoby, a od nieruchomości.

Gmina przeprowadziła negocjacje ws. odbioru odpadów komunalnych

Władzom gminy udało się wynegocjować nową umowę na odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi, która będzie obowiązywała od 1 września do 31 grudnia, czyli do czasu podjęcia nowej procedury przetargowej i wyłonienia kolejnego wykonawcy. Umowa zawarta w trybie z wolnej ręki opiewa na kwotę prawie 970 tys. zł.

Zmiany w systemie odbioru odpadów dopiero od 1 stycznia 2021 roku

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wyry, która odbyła się we wtorek 11 sierpnia, radni przegłosowali poprawki do uchwał śmieciowych przyjętych w maju tego roku, określając nową datę wejścia tych uchwał w życie. Zmiany w sposobie odbioru odpadów planowane dotąd na 1 września, zaistnieją dopiero 1 stycznia 2021 roku.

Kompostujący bioodpady będą mogli płacić mniej za śmieci

Właściciele nieruchomości posiadający kompostownik przydomowy i kompostujący w nim bioodpady będą mogli zostać zwolnieni w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Gminy Wyry przyjęła uchwałę, która wprowadza taką możliwość od 1 września tego roku. Stawkę bazową ustalono na 4 zł miesięcznie od osoby.

Radni przyjęli nowe zasady odbioru odpadów wraz z poprawkami

W czwartek 28 maja podczas XVII sesji Rady Gminy Wyry podjęto uchwałę wprowadzającą od 1 września tego roku nowe zasady odbioru odpadów komunalnych. Wcześniej, w toku pracy komisji stałych, radni wprowadzili do projektu szereg poprawek m.in. w odpowiedzi na uwagi mieszkańców Gostyni złożone pod tekstem omawiającym projekt.

Nowe zasady odbioru odpadów. Co ma się zmienić we wrześniu?

Urząd Gminy Wyry sporządził projekt uchwały wprowadzający m.in. nowy zakres i zasady odbierania odpadów komunalnych, który trafi teraz pod obrady Rady Gminy Wyry. Zawarte w nim rozwiązania zostały zaproponowane w związku z koniecznością dostosowania lokalnych regulacji do nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Więcej za śmieci. Gmina podniesie stawki o ponad 1/3 od stycznia 2020 roku

Z początkiem przyszłego roku mieszkańców gminy Wyry, a w tym i Gostyni, czeka podwyżka opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawka w najpopularniejszym w Gostyni wariancie – dla właścicieli domów jednorodzinnych deklarujących zbiórkę selektywną, ma wzrosnąć z 16 zł/osoba do 23 zł/osoba (+44%), przy zachowaniu ulgi dla budynków zamieszkałych przez więcej niż…

Kondycja systemu gospodarowania odpadami po zmianach

Z początkiem ubiegłego roku weszły w życie nowe stawki za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nowe zasady odbioru odpadów z posesji. Po dwunastu miesiącach ich obowiązywania Urząd Gminy Wyry przedstawił na wniosek dane dotyczące dochodów i wydatków związanych z systemem za rok 2017. W odpowiedzi na wniosek przekazano następujące dane: Dochody  …