Kategoria Odpady komunalne

Od lipca 2013 roku odbiorem i zagospodarowywaniem odpadów komunalnych powstających na terenie Gostyni zajmuje się gmina Wyry – reguluje częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji, nalicza opłaty za wywóz śmieci i pośrednio zajmuje się ich przetwarzaniem.

Gmina przejmuje władztwo – odpady po nowemu

W obecnie funkcjonującym systemie gospodarki odpadami na właścicielu nieruchomości ciąży jedynie obowiązek zawarcia umowy z firmą wywozową, która w danym terminie odbierze określoną ilość śmieci z posesji. Wszystko jednak ulegnie zmianie wraz z nadejściem lipca, kiedy to całkowite władztwo nad odpadami wytwarzanymi na terenie Gostyni przejmie gmina. Zmiana systemu gospodarowania…