Kategoria Odpady komunalne

Od lipca 2013 roku odbiorem i zagospodarowywaniem odpadów komunalnych powstających na terenie Gostyni zajmuje się gmina Wyry – reguluje częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji, nalicza opłaty za wywóz śmieci i pośrednio zajmuje się ich przetwarzaniem.

Od przyszłego roku zapłacimy więcej za odbiór odpadów

27 października Rada Gminy Wyry podjęła uchwały nowelizujące gminny system gospodarowania odpadami. W momencie wejścia ich w życie, to jest 1 stycznia 2017 roku – przy pewnej korekcie częstotliwości wywozu odpadów – w górę pójdą stawki za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przyjęty przez radnych wariant systemu to ten, za którym opowiedziała się…

Gmina przedstawiła nowe propozycje w sprawie śmieci

W środę 7 września, w sali widowiskowej Domu Kultury w Gostyni, odbyło się spotkanie władz Gminy Wyry z mieszkańcami, w sprawach dotyczących miejscowości Gostyń. Tegoroczne spotkanie zdominowały dwa tematy: najpierw przez ponad dwie godziny dyskutowano o systemie gospodarki odpadami, później rozmowa toczyła się głównie na temat inwestycji wodno-kanalizacyjnych w południowej…

Odbiór odpadów zielonych sprzed posesji tylko za dodatkową opłatą

Od 1 lipca wchodzi w życie nowa umowa na odbiór odpadów komunalnych zawarta na okres 6 miesięcy między Gminą Wyry a konsorcjum firm Master Odpady i Energia (lider) oraz Tönsmeier Południe (partner), wraz z którą ulegnie zmianie zakres usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Z początkiem nowego miesiąca zamienią się zasady odbioru…

Gmina przejmuje władztwo – odpady po nowemu

W obecnie funkcjonującym systemie gospodarki odpadami na właścicielu nieruchomości ciąży jedynie obowiązek zawarcia umowy z firmą wywozową, która w danym terminie odbierze określoną ilość śmieci z posesji. Wszystko jednak ulegnie zmianie wraz z nadejściem lipca, kiedy to całkowite władztwo nad odpadami wytwarzanymi na terenie Gostyni przejmie gmina. Zmiana systemu gospodarowania…