Kategoria Sprawy gminne

O sprawach gminy na sesji się dyskutuje i bardzo słusznie

Ostatni kwartał tego roku nie tylko odświeżył nieco rozdanie w Radzie Gminy Wyry, ale też, za sprawą zmian w prawie wyborczym, wniósł nową jakość do debaty publicznej, wprowadzając obowiązkowe transmisje internetowe z posiedzeń tego gremium. I choć za nami dopiero druga oficjalna transmisja z sesji, a pierwsza pełnowymiarowa, to już teraz nie sposób nie odnotować…

Wszystkie cienie kampanii: wandalizmy, rękoczyny, anonimy

Kampania wyborcza jaka miała miejsce przed wyborami samorządowymi w 2018 roku w gminie Wyry była jedną z najbardziej bezwzględnych w historii. Do występującego w poprzednich latach procederu zrywania plakatów i niszczenia banerów wyborczych, dołączyły incydenty związane z naruszeniem nietykalności cielesnej kandydatów z Gostyni, a w cyberprzestrzeni, rozpowszechniania anonimowych wiadomości na ich temat przez współpracownika Urzędu…

Radni i wójt gminy złożyli ślubowanie. I sesja Rady Gminy Wyry VIII kadencji

Dokładnie miesiąc po wyborach samorządowych i prezentacji wyników głosowania, w dniu 22 listopada o godzinie 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry zwołana została I sesja Rady Gminy Wyry VIII kadencji. W jej trakcie wszyscy nowo wybrani radni m.in. przyjęli zaświadczenia o wyborze na radnego, złożyli ślubowanie oraz dokonali wyboru Prezydium Rady –…

Radny Tomasz Fityka wyróżniony podczas Gali Samorządowej DZ

4 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się Wielka Gala Samorządowa Dziennika Zachodniego, podsumowująca odbywający się we wrześniu plebiscyt pn. „Samorządowiec Województwa Śląskiego – Oceniamy Władze”. W trakcie tej uroczystości wybranym przez czytelników DZ samorządowcom wręczono wyróżnienia i pamiątkowe medale. W kategorii dotyczącej gminy Wyry tytuł „Radnego Roku”…

Pożegnalne posiedzenie komisji gostyńskiej VII kadencji

W budynku OSP Gostyń we wtorek 2 października odbyło się najprawdopodobniej już ostatnie w tej kadencji, samodzielne posiedzenie Komisji ds. rozwoju miejscowości Gostyń. W trakcie spotkania radni obradowali nad rozwiązaniami mającymi podnieść standard remizy (więcej w odrębnym tekście), ale w ramach tych rozmów nieco miejsca poświęcono też podsumowaniom, związanym z dobiegającą końca…

Budynek OSP Gostyń do remontu. Kilka koncepcji do rozważenia

2 października (wtorek) Komisja ds. rozwoju miejscowości Gostyń obradowała w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyni. Tematem spotkania były zadania inwestycyjne, planowane do realizacji względem jednostki, a punktem wyjścia proponowany przez gminę plan realizacji termomodernizacji budynku OSP, przy wykorzystaniu środków zewnętrznych. W toku dyskusji wypracowano bardziej szczegółowe rozwiązania…

Śladami udrożnionych cieków. Jak sprawują się w praktyce?

Od kiedy w gminie Wyry reaktywowano Spółkę Wodną Wyry Gostyń, przynajmniej raz do roku powraca temat rowów melioracyjnych i ciążących na nas obowiązków względem ich należytego utrzymania. O ile zdajemy sobie sprawę, że zadania z tego zakresu są istotne dla bezpieczeństwa ludzi i mienia, zwłaszcza w razie ulewnych deszczy, to często…

Projekt nowego studium uwarunkowań wyłożony do wglądu

Urząd Gminy Wyry z dniem 16 sierpnia wyłożył do publicznego wglądu projekt nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyry wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Zapisy zawarte w opublikowanych dokumentach, pisząc w dużym skrócie, stanowią o potrzebie kontynuacji dotąd już podejmowanych działań na polu kształtowania polityki przestrzennej, przy…

Gospodarka wodna. Co udało się osiągnąć, co wciąż przed nami?

Na co dzień rzadko kiedy zwracamy na nie uwagę, ale podczas ulew i nawałnic okazują się niezbędne – odprowadzają wodę z jezdni, zapobiegają nadmiernemu gromadzeniu deszczówki tam, gdzie to niepożądane. Mowa o rowach melioracyjnych, które pozwalają na efektywne odprowadzenie wód opadowych z powierzchni do kanałów i rzek. Na terenie Gostyni i Wyr ta wciąż…