Kategoria Sprawy gminne

Decyzja o akcji odkleszczania zostanie podjęta na wiosnę

Wnioskowana w czerwcu przez mieszkańców akcja odkleszczania ścieżek i terenów rekreacyjnych docelowo miała zostać przeprowadzona jeszcze w tym roku, jednak z uwagi na uzasadniony wniosek pszczelarzy – jak informuje Urząd Gminy Wyry – termin wykonania oprysków musiał został odsunięty w czasie, na wiosnę 2019 roku. Zmiana jest podyktowana troską…

Na żywo i w HD. Radni testowali nowy system do prowadzenia obrad

Dla większości rad gmin, miast i powiatów dość istotnie zmieni się wkrótce sposób prowadzenia sesji. Zgodnie z przyjętymi przez Rząd RP zmianami, samorządy od nowej kadencji zobowiązane będą do prowadzenia transmisji z tych posiedzeń w internecie oraz imiennej rejestracji wszystkich głosowań – dotąd były to rozwiązania stosowane opcjonalne, przede…

Będzie akcja przeciw kleszczom. Mieszkańcy dopięli swego

Podczas posiedzenia Komisji Komunalnej, które miało miejsce 5 czerwca w Urzędzie Gminy Wyry, radni zdecydowali o przeprowadzeniu na terenie gminy oprysków przeciw kleszczom. To w odpowiedzi na apel pani Żanety Pilorz w sprawie podjęcia takich działań, zamieszczony na facebookowym profilu gminy Wyry w dniu 31 maja. Inicjatywę od razu poparło wielu mieszkańców…

Gostyń wstrzymała się od głosu ws. okręgów wyborczych

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Wyry, która miała miejsce 22 marca w sali narad Urzędu Gminy Wyry, przyjęto uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy. Zgodnie z zapisami zawartymi w treści uchwały, w skład Rady Gminy Wyry nadal będzie wchodzić 8 radnych z miejscowości Wyry i 7 radnych…

Wciąż w mniejszości? UG proponuje okręgi bez żadnych zmian

Kiedy w połowie ubiegłego roku Gostyń przewyższyła Wyry pod względem liczby mieszkańców, pojawiła się nadzieja na ósme miejsce dla Gostyni w piętnastoosobowej Radzie Gminy Wyry, licząc już od najbliższych wyborów samorządowych. Wówczas, pierwszy raz w historii gminy, Gostyń miałaby więcej radnych niż Wyry. Niestety, jak wynika…

Samorząd bardziej transparentny? Posłowie przedstawili propozycje

Na stronach Sejmu RP opublikowano projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału społeczeństwa w życiu samorządu, w tym gminy. Prezentujemy listy najbardziej istotnych propozycji. Projekt zmian w ustawie o samorządzie gminnym zakłada m.in.: – wprowadzenie pełnej rejestracji głosowań jawnych przy użyciu urządzeń elektronicznych, –…

Do budowy schroniska dla zwierząt w Mikołowie wciąż daleko

Półtora roku temu przedstawiciele starostwa i gmin powiatu mikołowskiego podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia na terenie Mikołowa schroniska dla bezdomnych zwierząt. To szumnie nagłaśniane wydarzenie nie przyniosło niestety pożądanego efektu. Do budowy azylu wciąż jest bardzo daleko. W liście intencyjnym z 11 maja 2016 roku podjęto temat współpracy między…

W ramach lipcowego posiedzenia komisji gostyńskiej radni dokonali objazdu dróg

W środę 12 lipca, podczas posiedzenia Komisji ds. rozwoju miejscowości Gostyń, radni z Gostyni dokonali objazdu kilku dróg znajdujących się na terenie miejscowości Gostyń, pod kątem oceny stanu technicznego nawierzchni, jak i innych powiązanych kwestii. W obradach, poza radnymi z Gostyni, udział wzięła kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji<!– (w trakcie…