Kiedy, dlaczego, za ile? Ujawniamy rejestr umów urzędu gminy

Od kilku lat standardem dla wielu samorządów jest prowadzenie dostępnego publicznie rejestru umów. Dzięki takiemu rozwiązaniu widząc na przykład świeżo odremontowane schody do ośrodka zdrowia, można za pośrednictwem internetu nie tylko dowiedzieć się ile kosztował remont, ale też z kim i kiedy została zawarta umowa na realizację. Taki rejestr publikuje m.in. Urząd Metropolitalny i Urząd Miasta Katowice, a to w celu zwiększania transparentności, jak również wiedzy mieszkańców na temat wysokości wydatków związanych z funkcjonowaniem instytucji czy gminy.

Pragnąc równać do tych standardów, od dziś na stronach GostyńŚląska.pl, a dokładniej na końcu tego wpisu, ukazujemy rejestr umów zawartych przez Urząd Gminy Wyry w latach 2009-2018 – czyli za okres funkcjonowania strony. O części wskazanych w plikach umów informował wcześniej Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wyry, jednak zdecydowana większość z nich pojawia się publicznie po raz pierwszy. Ujawnionych umów jest ponad 1000. Urząd zawiązuje rocznie ok. 125 umów.

Co zawiera rejestr?
Umowy przedstawione w rejestrze urzędu gminy można podzielić na takie, które zostały zawarte w drodze: (1) rozstrzygnięcia przetargu ograniczonego, (2) wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, (3) podjęcia zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro, (4) podjęcia zamówienia z wolnej ręki. Udostępnione wykazy obejmują umowy zawarte tylko przez urząd gminy, bez aneksów.

Wszystkie kwoty, podane zarówno w przygotowanym poniżej spisie co ciekawszych umów – w zaokrągleniu, jak i w udostępnionych na końcu dokumentach źródłowych, to kwoty brutto, chyba że wskazano inaczej. Oryginalne pliki z rejestrem umów za lata 2009-2018 dostępne są w formacie możliwym do odczytu w zwykłej przeglądarce.


Obsługa prawna
1. Za obsługę prawną urzędu gminy w okresie objętym ujawnionymi dokumentami, czyli co najmniej od 2009 roku, odpowiada cały czas ten sam podmiot. Gmina zawiązuje umowę na obsługę prawną rokrocznie, na początku lub pod koniec roku. W 2018 roku za obsługę prawną płaciła 6,5 tys. zł miesięcznie.

Pszczyńska 347
2. Przed przekazaniem przez gminę kamienicy przy ul. Pszczyńskiej 347 w Gostyni nowemu właścicielowi (szczegóły sprawy tutaj), gmina dokonała remontu dachu tego budynku za ponad 14 tys. zł. W rejestrze umów za 2010 rok podano, że umowa na remont obowiązywała od września do listopada 2010 roku. Jak wynika z innych, wcześniej pozyskanych przez GostyńŚląska.pl dokumentów, w grudniu 2010 roku nowy właściciel przedstawił gminie prawa do administrowanej przez nią kamienicy1, a samą nieruchomość objął od gminy w styczniu 2011 roku2.

>> Urząd Gminy Wyry odmówił udostępnienia treści umowy dotyczącej remontu dachu tłumacząc, że jej nie posiada, bo została przekazana nowemu właścicielowi kamienicy w 2011 roku. Mimo że nie było to przedmiotem wniosku, w nadesłanej odpowiedzi z jakiś względów podano, że prace remontowe przeprowadzono w związku z zalaniem pomieszczeń, do jakiego doszło przez ulewne deszcze („powódź 2010”) – tutaj pełna treść zapytania (pismo1) i przekazanej odpowiedzi (pismo2).

fot. Kamienica przekazana w 2011 roku nowemu właścicielowi (od podwórka)

3. Po przekazaniu kamienicy nowemu właścicielowi, jak wynika z rejestru za 2011 rok, gmina zawarła z nim umowę najmu części pomieszczeń na lokale socjalne. Lokale tego typu znajdowały się tam wcześniej, zanim gmina przekazała kamienicę właścicielowi. Pełna treść umowy na wynajem lokali, zawarta pomiędzy wójtem gminy a nowym właścicielem, do pobrania tutaj – pismo SO.1431.20.20173.

4. W sierpniu 2016 roku na mocy umowy zawartej przez urząd, przy ul. Pszczyńskiej 347 dokonano remontu wynajmowanych pomieszczeń po zalaniu za 4 tys. zł.

Promocja gminy

5. W 2009 roku gmina podpisała umowę z Telewizją Silesia (TVS) na współudział w realizacji i emisji programów telewizyjnych pod nazwą „Informator miejski – Informator Gminy Wyry” – za 6,7 tys. zł (nagranie1), a także na realizację i emisję programu telewizyjnego o nazwie „AURA” – 3,6 tys. zł (nagranie2). W tym samym roku stacja TVP Katowice przygotowała na zlecenie gminy materiał wideo z Bitwy Wyrskiej oraz prób poprzedzających imprezę za 9 tys. zł. Emisja materiału miała miejsce na antenie tego nadawcy. Również przy okazji tej imprezy Radio eM wyprodukowało i wyemitowało dla gminy 30-sekundowy spot promocyjny za 718 zł.

6. Na zlecenie gminy telewizja Sfera TV wykonała w latach 2015-2018 szereg materiałów, w tym kilka wideo-relacji z wybranych wydarzeń za 5,8 tys. zł (2015), osiem innych relacji za 7,6 tys. zł (2016, 2018) oraz reportaż z obchodów jubileuszu 25-lecia gminy Wyry za 1,9 tys. zł (2016). Firma zajmował się też produkcją filmu promującego walory gminy w ramach umowy na kwotę 6 tys. zł (2016).

7. Gmina podejmuje też umowy z prasą. Od 2013 roku urząd gminy regularnie opłaca jedną stronę w miesięczniku „Nasza Gazeta”, kolportowanym bezpłatnie na terenie powiatu. W latach 2013-2018 gmina przekazywała na ten cel średnio 11 tys. zł rocznie, 920 zł miesięcznie. Ponadto w 2017 roku zawarła roczną umowę z wydawcą Dziennika Zachodniego na publikację artykułów sponsorowanych (12 emisji, pół strony) w dodatku lokalnym „Mikołów” za nieco ponad 8 tys. zł.

>> Umowy zawierane przez urząd z mediami są opatrzone w ujawnionych rejestrach takimi tytułami jak „realizacja czterech materiałów dziennikarskich” czy „cykliczna publikacja artykułów sponsorowanych”.

8. Na przestrzeni ujawnionych w rejestrach lat, gmina realizowała też takie materiały promocyjne jak tablice pamiątkowe, kalendarze czy gminne gadżety. Do tej grupy można zaliczyć zamówione w 2009 roku smycze na identyfikatory – 2,1 tys. zl, karty do skata (szkata) – 6,7 tys. zł, płaskorzeźby z węgla pt. „Bitwa Wyrska” – 1,2 tys. zł. W roku 2012 zlecono opracowanie i wykonanie mapy gminy w nakładzie 2 tys. egzemplarzy – 7,8 tys. zł. W roku 2012 zamówiono kalendarz gminy Wyry na kolejny rok za 627 zł oraz dostawę tabliczek czekolady z herbem gminy za 748 zł. W 2013 roku w ramach kampanii informacyjnej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi powstał komiksowy informator i baner informacyjny na temat zmian – 8 tys. zł. W marcu 2014 roku zamówiono ogólne foldery promocyjne na temat gminy na kwotę 6,4 tys. zł, a w październiku tego samego roku folder pn. „Projekty unijne realizowane w latach 2004-2014 na terenie Gminy Wyry” za 6,1 tys. zł.

9. W 2014 roku na zlecenie gminy powstał serwis ekoportal.wyry.pl, agregujący informacje na temat systemu gospodarowania odpadami. Stronę za 13,5 tys. zł wykonała firma odpowiadająca za utrzymanie portalu gminy. Do wydatków na promocję można zliczyć też zlecenie związane ze stworzeniem w 2017 roku „Systemu Informacji o Inwestycjach w Gminie Wyry”, czyli strony internetowej pod nazwą „Kolorowa Mapa Inwestycji”, która zawiera informacje o projektach zrealizowanych przez gminę w ostatnich latach. Koszt wykonania zamknął się w kwocie 860 zł.

Obsługa rady

10. Podczas pierwszych sesji w 2014 i 2018 roku gmina prezentowała radnym raport podsumowujący wcześniejszą kadencję samorządu (odpowiednio za lata 2010-2014 i 2014-2018). Raport z 2014 roku kosztował gminę ponad 15 tys. zł (zadanie obejmują dwie umowy na 14,5 tys. zł i 738 zł), a raport z 2018 roku równo 15 tys. zł.

fot. Prezentacja raportu za lata 2014-2018. Całość prezentował ten sam specjalista z Warszawy, który cztery lata wcześniej przedstawił raport za lata 2010-2014

11. Prawie 50 tys. zł gmina wydała w 2018 roku na realizację wymogu dotyczącego rejestracji i transmisji posiedzeń rady gminy. Z zakupionym sprzętem i wybranymi rozwiązaniami (eSesja) wiąże się też cykliczna opłata za licencję autorskiego oprogramowania i utrzymanie miejsca na serwerze producenta. Więcej tutaj.

Imprezy gminne

12. Na podstawie rejestru z 2018 roku można wyodrębnić następujące umowy dotyczące 14. edycji imprezy pn. „Bitwa Wyrska – Bój o Gostyń”:
nagłośnienie (16,5 tys. zł), obsługa gastronomiczna (14 tys. zł), ochrona (12 tys. zł), koncert zespołu Oberschlesien (6,5 tys. zł), pirotechnika (4 tys. zł).

>> Zakres umów i kosztów za poprzednie lata prezentuje się podobnie. Impreza odbywa się przy udziale sponsorów, podmiotów publicznych i prywatnych.

fot. Efekty specjalne zależą od umowy zawartej w danym roku z pirotechnikami

13. Organizacja imprezy pn. „III Majskating – Jeździmy na rolkach” w 2018 roku, z instruktorami i torem przeszkód, została zakontraktowana na kwotę 450 zł.

14. W roku 2016 gmina świętowała jubileusz z okazji 25-lecia istnienia. 16 czerwca w Domu Kultury w Gostyni odbyła się oficjalna gala. Przygotowanie i dostawa wyżywienia (cateringu) dla wszystkich uczestników kosztowała 19 tys. zł.

15. W rejestrze za 2012 rok znajduje się umowa na nagłośnienie obchodów wrześniowych przed Pomnikiem Pamięci Żołnierzy Września 1939 roku za 4 tys. zł.

16. Podczas „Pikniku Fortecznego” w 2009 roku, imprezie towarzyszącej dorocznej inscenizacji historycznej, odbył się koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Obsługa techniczna koncertu kosztowała 13,5 tys. zł.

Pamięć i tożsamość

17. W 2009 roku gmina podjęła umowę na „subskrypcję książki poświęconej historii sportu w Wyrach i Gostyni” za 15 tys. zł. Dotyczyła ona wydanej rok później książki pt. „Fortuna toczyła się krążkiem. Dzieje sportu w Gminie Wyry”. W tym samym roku gmina podpisała też umowę na uzupełnienie monografii pt. „Gostyń – monografia historyczna 1939-2008” o okres za lata 2009-2010 na kwotę 800 zł, oraz napisanie monografii miejscowości Wyry za lata 1994-2009 na kwotę 4,1 tys. zł.

18. Jubileusz 25-lecia gminy Wyry był okazją do wydania dwóch nowych publikacji na temat Gostyni i Wyr. Ich premiera miała miejsce w czerwcu 2016 roku podczas wspomnianej wcześniej uroczystej gali dla samorządowców. Na wydanie książki pt. „Gmina Wyry w ekonomiczno-socjologicznym zwierciadle” zawarto umowę z wydawnictwem w wysokości 10,7 tys. zł, a na wydanie publikacji pt. „Gostyń od średniowiecza do współczesności” umowę w wysokości 40 tys. zł.

fot. Nowości wydawnicze można było nabyć m.in. podczas festynu w czerwcu 2016 roku

19. Z końcem VI kadencji samorządu gostyńskim radnym udało się upamiętnić na cmentarzu w Gostyni tych mieszkańców, którzy ponieśli największą ofiarę podczas Wojny Obronnej. Wykonanie nagrobku upamiętniającego ludność cywilną poległą 1 września 1939 roku kosztowało wg. umowy 13,4 tys. zł.

fot. Pomnik został oddany na krótko przed uroczystością Wszystkich Świętych

20. Przed Pomnikiem Pamięci Żołnierzy Września 1939 roku w Gostyni, w miejscu grobowca, wykonano i zamontowano w 2011 roku krzyż granitowy, podstawę pod krzyż i nowe przykrycia istniejących tam słupków (14 sztuk), zgodnie z umową na kwotę 6,3 tys. zł. W 2013 roku przed pomnikiem zlecono wykonanie 1/20 ogrodzenia od strony frontowej za 8 tys. zł.

21. W 2015 roku gmina podjęła się remontu kapliczki przydrożnej w Wyrach, znajdującej się przy ul. Głównej u zbiegu ul. Pszczyńskiej. Wydatkowano na ten cel 9,8 tys. zł.

Mienie komunalne

22. Lektura rejestru umów niesie wiele informacji na temat wydatków gminy związanych z bieżącym utrzymaniem mienia, w tym budynków komunalnych i ich otoczenia. Wśród umów z tego zakresu warto wyróżnić następujące:

 • (2018) wykonanie „skweru zieleni” w Gostyni na rogu ul. Pszczyńskiej i Rybnickiej – 10 tys. zł,
 • (2018) wymiana słupa energetycznego przy ul. Łuczników – 6,6 tys. zł,
 • (2018) remont wiat rowerowych w Wyrach – 23,5 tys. zł,
 • (2017) remont wiat rowerowych w Gostyni – 34 tys. zł,
 • (2017) utwardzenie terenu z kostki wraz z krawężnikiem przy schronie bojowym „Sowiniec” oraz naprawa ul. Wagonowej w Wyrach – 6 tys. zł,
 • (2017) budowa przyłącza wody i wykonanie kotłowni gazowej w budynku poczty w Gostyni – 38 tys. zł,
 • (2017) dostawa mebli i wyposażenia Klubu Senior Plus – 37,5 tys. zł,
 • (2014) wynajem stolarki okiennej w budynku biblioteki i w budynku przychodni zdrowia w Gostyni – 23 tys. zł,
 • (2014) remont elewacji Urzędu Gminy Wyry – 16 tys. zł,
 • (2014) wykonanie odwodnienia i izolacji budynku mieszkalnego w Wyrach przy ul. Puszkina 19 – 20 tys. zł,
 • (2013) drobne roboty remontowo-budowlane po gradobiciu (czyszczenie lub wymiana rynien, naprawy powierzchni dachu) – 20 tys. zł,
 • (2013) remont schodów zewnętrznych frontowych w Pawilonie Usługowo-Handlowym w Wyrach – 25 tys. zł
 • (2013) wymiana stolarki okiennej w budynku Pawilonu Handlowo-Usługowego w Wyrach – 39,2 tys. zł,
 • (2013) remont schodów frontowych w budynku poczty w Gostyni – 8,5 tys. zł,
 • (2012) wykonanie remontu pomieszczeń na potrzeby punku konsultacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków 107 – 15 tys. zł,
 • (2012) remont 6 szt. kominów w budynku mieszkalnym w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków 131 – 17,7 tys. zł,
 • (2011) wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem opaski wzdłuż elewacji północnej budynku Przedszkola (od strony Domu Kultury) na długości 64mb – 14 tys. zł,
 • (2011) dostawa, montaż i uruchomienie systemu telewizji przemysłowej na terenie Zagrody Ślaskiej w Gostyni – 13 tys. zł,
 • (2011) wykonanie prac budowlano-montażowych w budynku Urzędu Gminy w Wyrach – 4,5 tys. zł,
 • (2010) remont dachu budynku mieszkalnego w Gostyni ul. Pszczyńska 339 oraz wymiana rynny, wykonanie instalacji ogrzewania rynnowego przeciwoblodzeniowego, wykonanie balustrady i daszków zabezpieczających w budynku w Wyrach ul. Dąbrowszczaków 58 – 25 tys. zł,
 • (2010) budowa platformy pionowej do apteki w Gostyni – 53,5 tys. zł,
 • (2010) remont dachu budynku Gminnego Przedszkola w Wyrach – 20 tys. zł,
 • (2009) remont gabinetu wójta oraz pomieszczenia kasy – 3,2 tys. zł,
 • (2009) zakup i zamontowanie kotła gazowego dwufunkcyjnego w lokalu mieszkalnym Wyry ul. Ks. Fr. Bojdoła – 4 tys. zł,
 • (2009) wykonanie robót wewnętrznych wraz ze zmianą wyposażenia kuchni w SP Wyry – 24 tys. zł.

23. W okresie świątecznym i noworocznym główne ulice są przyozdabiane dodatkowymi okolicznościowymi oprawami oświetleniowymi. Umowy dotyczące zakupu czy konserwacji tych dekoracji znajdują odzwierciedlenie w rejestrach. W roku 2009 gmina dokonała remontu oświetlenia świątecznego za 12 tys. zł, w tym jak przedstawiono w odrębnej umowie także czterech sztuk tzw. dzwonków. W roku 2013 gmina zakupiła 28 nowych dekoracji w technologii LED za 7,7 tys. zł, a rok później, w 2014 roku, dokupiła 12 kolejnych również za 7,7 tys. zł.

24. Osobną grupą można objąć w rejestrze umowy dotyczące Ochotniczych Straży Pożarnych, zarówno odnośnie ich budynków jak i wyposażenia. Z rejestru można wyodrębnić następujące umowy:

Zakup zwijadła szybkiego natarcia dla OSP Gostyń – 11 tys. zł (2018), zakup i dostawa wyposażenia dla OSP Wyry – 35,6 tys. zł (2016), zakup i montaż odciągów spalin dla OSP Wyry – 21 tys. zł (2016), zakup i dostawa szafek dla OSP Wyry – 25 tys. zł (2016), zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Gostyń – 8,7 tys. zł (2015), drobne naprawy, czyszczenie i malowanie pokrycia dachowego budynku OSP Gostyń – 11 tys. zł (2015), rozbudowa przyłącza energetycznego OSP Wyry – 16 tys. zł (2013), montaż instalacji centralnego ogrzewania oraz podłączenie czterech grzejników w pomieszczeniach OSP Wyry – 3,5 tys. zł (2010), dostawa i montaż zbiornika wodnego do samochodu gaśniczego GBA 2,5/16 Star 244 typ. 005 dla OSP Gostyń – 10 tys. zł (2009), dostawa i montaż drzwi wejściowych dla OSP Gostyń – 1,5 tys. zł (2009), sprzątanie OSP Gostyń w czasie rozbudowy garaży i wymiany bram garażowych, nie rzadziej niż trzy razy w tygodniu – 500 zł (2009), odwodnienie liniowe dwóch zjazdów z ul. Pszczyńskiej do OSP Wyry – 12 tys. zł (2009).

25. Umowy zawarte w rejestrach dają też pojęcie o kosztach wykonanych ostatnio małopowierzchniowych remontów gminnych dróg w Wyrach (od 17 do 43 tys. zł w 2018 roku), nakładkach asfaltowych w Wyrach (43 tys. zł), kosztach wykonania studni chłonnej przy ul. Pszczelej w Gostyni (6 tys. zł) czy interwencyjnym usunięciu 25 pojemników z odpadami z Wyr (25 tys. zł). Szczegóły w rejestrach.

Planowanie przestrzenne

26. W 2017 roku gmina przystąpiła do stworzenia nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Zawarto w związku z tym umowę z projektantką na 100 tys. zł. Wcześniej, bo w 2016 roku, podpisano umowę na przygotowanie analizy potrzeb i możliwości rozwoju gminy dla sporządzenia nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków za 22 tys. zł.

fot. Projekt studium został wyłożony do wglądu w sierpniu 2018 roku

27. W 2009 roku w związku z podejmowaniem nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gostyń i miejscowości Wyry, na przygotowanie dokumentacji projektowej wydatkowano 72 tys. zł.

Sport i rekreacja

32. W latach 2009-2010 w gminie powstały dwa place zabaw. Budowa w 2009 roku placu zabaw w miejscowości Wyry przy ul. Bojdoła kosztowała wg. umowy 30 tys. zł, a budowa placu zabaw w ramach Programu Rządowego „Radosna Szkoła” przy ZS Gostyń – 65 tys. zł (szkolny plac zabaw oddano 3 listopada 2010 roku – tekst).

28. Jak wynika z rejestru za 2010 rok, urząd zawarł kilka umów na wykonanie na boisku w Wyrach następujących zadań: budowa systemu nawadniania (112 tys. zł), zakup krzewów do nasadzenia (8 tys. zł), przebudowa drogi wewnętrznej na boisku w Wyrach (60 tys. zł), przebudowa ogrodzenia, odwodnienie i utwardzenie wjazdu na boisko w Wyrach – 24,4 tys. zł (2010).

fot. Mecz na boisku Fortuny Wyry we wrześniu 2010 roku

29. Względem boiska w Gostyni w rejestrach można odnotować umowy dotyczące następujących zadań: wykonanie wyrównania terenu pod boisko sportowe – 15 tys. zł (2011), aktualizacja dokumentacji projektowej projektu budowlanego boiska – 19,6 tys. zł (2012), usunięcie 204 szt. drzew rosnących z terenu planowanego boiska – 8 tys. zł (2013), dostawa małej sceny mobilnej o wymiarach 5×6 m – 72,2 tys. zł (2013), dostawa i montaż piłkochwytów – 20,8 tys. zł (2016).

30. Umowy dotyczące boiska w Wyrach zawarte przez urząd w 2016 roku, w związku z budową budynku zaplecza: wzmocnienie konstrukcji ścian fundamentowych i przepony zaplecza (13,5 tys. zł), utwardzenie drogi dojazdowej do budynku zaplecza z kostki betonowej (33 tys. zł), dostawa i montaż trybun (27 tys. zł), utwardzenie nawierzchni wjazdu (104 tys. zł), przebudowa kanalizacji deszczowej (62,7 tys. zł).

31. W roku 2017 na potrzeby boiska w Wyrach można odnotować też umowy na: doposażenie KS Fortuna Wyry (45 tys. zł), wykonanie oświetlenia (135 tys. zł), wykonanie chodników na boisku w Wyrach (24 tys. zł), budowę zbiornika i wykonanie przyłączenia do systemu nawadniania (trzy umowy na łączną kwotę ok. 13,6 tys. zł).

Inne na rzecz urzędu gminy
32. Wykonanie kompleksowej usługi doradztwa formalnoprawnego i merytorycznego w zakresie emisji obligacji przez gminę Wyry w 2012 roku kosztowało 27,6 tys. zł.

33. W rejestrze znajdują się umowy na sporządzenie operatów szacunkowych, na których podstawie ustalana jest kwota wzrostu wartości nieruchomości po wybudowaniu kanalizacji, a w konsekwencji naliczana opłata adiacencka. W 2018 roku za 56 operatów szacunkowych, najprawdopodobniej z myślą o mieszkańcach ul. Akacjowej, zapłacono rzeczoznawczyni 23,5 tys. zł.

fot. Budowa kanalizacji przy ul. Akacjowej (2017) – gmina Wyry nalicza i pobiera opłatę adiacencką po wybudowaniu kanalizacji

34. Z tytułów umów rejestrowanych w wykazach można znaleźne informacje o kosztach koncepcji i dokumentacji projektowych dla zrealizowanych i planowanych przez urząd gminy inwestycji – z tych planowanych można podać np. projekt rozbudowy świetlicy szkolnej w SP Gostyń – 54 tys. zł (2017) i projekt nowej sali gimnastycznej dla SP Wyry – 64 tys. zł (2017). Wśród umów zawieranych przez urząd figurują też takie, które dotyczą dofinansowania do usuwania odpadów zawierających azbest (do 2 tys. zł), podziału nieruchomości (koszt od 2 do 8 tys. zł w 2018 roku) czy wznowienia granic (koszt od 1 do 2 tys. zł w 2018 roku).

35. W wykazach widnieją też m.in. umowy dotyczące rozstrzygnięty przetargów nieograniczonych, o których było już wcześniej wiadomo dzięki informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wyry (przetargi, programy) czy w budżecie gminy. Widoczne są koszty sprzątania urzędu – 3,6 tys. zł miesięcznie w 2018 roku, konserwacji urządzeń stanowiących wyposażenie urzędu gminy – np. napędu drzwi przesuwnych, kserokopiarek, klimatyzatorów, systemów alarmowych, jak również umowy zakupu i aktualizacji oprogramowania stosowanego w urzędzie, utrzymania serwisów internetowych gminy (Wyry.pl, Ekoportal Wyry, BIP Wyry).

Ciekawostki z rejestu

36. Sprzątanie budynku klubu Raki Gostyń (ul. Rybnicka 141a) wyceniono w 2017 roku na 1 tys. zł za 8 miesięcy.

37. W roku 2016 gmina podpisała umowę na przewóz pielgrzymów w związku z obchodami Światowych Dni Młodzieży – 10 tys. zł.

38. Pilotażowy program dotacji do linii busowej na trasie Katowice-Pszczyna był zabezpieczony na kwotę 17 tys. zł. Program uruchomiono 6 kwietnia 2010 roku (wpis1), a zakończono miesiąc przed czasem w dniu 1 lipca 2010 roku (wpis2).

39. Urząd zawierał w 2009 roku umowy na roznoszenie decyzji podatkowych – stawka za 1 sztukę dostarczonej korespondencji wynosiła od 2,70 zł do 3,00 zł w zależności od umowy (cztery różne umowy z osobami prywatnymi).

40. W 2011 roku gmina zawarła umowę z RPWiK Tychy na pobór wody z sieci hydrantowej do działań ratowniczych przez Państwową Straż Pożarną, OSP Wyry i OSP Gostyń z sieci wodociągowej na kwotę szacowaną w wysokości 2 tys. zł.

// Zapis dotyczący użycia wody z sieci obecnie można odnaleźć w podejmowanym regularnie przez radę „Regulaminie dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków”.

41. W 2019 roku za usługę Eco Harmonogram gmina zapłaciła 246 zł (płatność za rok).

42. Rejestr za 2010 rok zawiera umowę na szkolenie młodzieży w formach sztuk walki za 10 tys. zł. Z tego samego rejestru wynika też, że organizacja XII Powiatowego Festiwalu Piosenki i Poezji propagującej zdrowy styl życia „Krokus” – Łaziska Górne 2010 r. – miała kosztować gminę 1,5 tys. zł.

43. W 2009 roku gmina zamówiła oprawę muzyczną uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Usługa kosztowała 350 zł. Również w 2009 roku zamówiono program artystyczny z okazji 85-lecia Fortuny Wyry za 5 tys. zł.


Centralny Rejestr Umów

Rejestr jest prowadzony na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Wyry. Zawiera wykaz zawartych przez ten podmiot umów cywilnoprawnych.

Dane zostały udostępnione na wniosek na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.) przez Urząd Gminy Wyry, przy czym jako organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Wykaz udostępnionych plików: 
Centralny Rejestr Umów - rok 2019
Data pozyskania: 04.02.2020 r.
CRU 2019.xls
SO.1431.6.1.2020_doc.pdf
Wniosek-rejestr2019.pdf
Centralny Rejestr Umów - rok 2018
Data pozyskania: 28.01.2019 r.
SO.1431.2.2019.pdf
SO.1431.2.2019_doc.pdf
Wniosek-rejestr2018.pdf
Centralny Rejestr Umów - rok 2017
Data pozyskania: 20.12.2018 r.
SO.1431.58.2.2018.xlsx
Wniosek-suplement.pdf
SO.1431.58.1.2018.pdf
Wniosek-rejestr2017.pdf
Centralny Rejestr Umów - rok 2016
Data pozyskania: 25.02.2019 r.
CRU UG WYRY - 2016.xls
SO.1431.8.2019_doc.pdf
Wniosek-rejestr2016.pdf
Centralny Rejestr Umów - rok 2015
Data pozyskania: 19.03.2019 r.
SO.1431.16.2019 CRU 2015.xlsx
SO.1431.16.2019_doc.pdf
Wniosek-rejestr2015.pdf
Centralny Rejestr Umów - rok 2014
Data pozyskania: 02.04.2019 r.
SO.1431.20.2019 CRU 2014.xls
SO.1431.20.2019.doc.pdf
Wniosek-rejestr2014.pdf
Centralny Rejestr Umów - rok 2013
Data pozyskania: 23.04.2019 r.
SO.1431.25.2019 - CRU- ROK 2013.xls
SO.1431.25.2019.doc.pdf
Wniosek-rejestr2013.pdf
Centralny Rejestr Umów - rok 2012
Data pozyskania: 07.05.2019 r.
SO.1431.27.2019 CRU 2012.xlsx
SO.1431.27.2019.doc.pdf
Wniosek-rejestr2012.pdf
Centralny Rejestr Umów - rok 2011
Data pozyskania: 23.05.2019 r.
CRU-2011.pdf
SO.1431.33.2019.pdf
Wniosek-rejestr2011.pdf
Centralny Rejestr Umów - rok 2010
Data pozyskania: 30.05.2019 r.
CRU-2010.pdf
SO.1431.35.2019.pdf
Wniosek-rejestr2010.pdf
Centralny Rejestr Umów - rok 2009
Data pozyskania: 08.06.2019 r.
CRU-2009.pdf
SO.1431.36.1.2019.pdf
Wniosek-rejestr2009.pdf
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2020 r.

Urząd Gminy Wyry jest zobowiązany udostępnić treść każdej wymienionej umowy na wniosek obywatela. Rejestr został opublikowany w celach informacyjnych.

Jeśli będzie to w przyszłości możliwe, wykazy za kolejne lata będą publikowane na bieżąco – np. rejestr za cały 2019 rok będzie dostępny w styczniu 2020 roku.

Przypisy:

 1. Kiedy dokładnie i w jakim trybie obecny właściciel wystąpił o zwrot nieruchomości do Gminy Wyry?
  Urząd Gminy Wyry: „Pyt. 10. Obecny właściciel wystąpił do Gminy Wyry o zwrot nieruchomości w dniu 07.12.2010 r. pismem zawiadamiającym o nabyciu nieruchomości” – cytat z nadesłanego przez urząd dokumentu o sygn. SO.1431.52.2.2017.
 2. Świadczy o tym „Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony w dniu 12.01.2011 roku w sprawie przekazania nieruchomości w Gostyni ul. Pszczyńska 347 działka nr 211/64 księga wieczysta [UTAJNIONE] zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym oraz budynkiem gospodarczym”. Protokół został udostępniony na wniosek z GostyńŚląska.pl w czerwcu 2017 roku – sygn. SO.1431.21.2017.
 3. Dane zostały udostępnione na wniosek na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.) przez Urząd Gminy Wyry, przy czym jako organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie. Data pozyskania: 12.06.2017 r.
Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl
Zostaw komentarz